Nejlepší zátěžová barva na beton

Beton patří k oblíbeným stavebním materiálům s mnohostranným využitím. Pro zlepšení funkčních i estetických vlastností bývá v mnoha případech nutné využít i ošetření příslušnou barvou. Nátěr zvyšuje odolnost povrchu vůči povětrnostním vlivům, působení chemikálií, ale také omezuje prašnost a v případě betonových podlah usnadňuje údržbu. Takto ošetřené podlahy vykazují i vysokou úroveň hygienické ochrana, natřené povrchy jsou kompaktní, bez trhlin a pórů.

Přípravků k tomuto účelu určených existuje na trhu celá řada od mnoha odlišných výrobců. Ne všechny jsou však adekvátně odolné. Zejména to platí pro barvy, které se používají pro plochy běžného zatížení, jako jsou garáže, sklepy nebo balkony.

Profesionální barvy vykazují mnohem vyšší odolnost vůči působení chemikálií, ale také zatížitelnost. Poskytují také mnohem lepší odolnost mechanickou. Charakterizuje je značná tvrdost, pružnost, ale i odolnost vůči vodě, rozpouštědlům a ropným látkám.

Recenze Detecha Barva na beton Izoban 5kg šedý

Nátěrová hmota na beton je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Používá se pro nátěry betonových bazénů, vodních jímek, podlah v garážích, sklepech, skladech chodbách.

Barva se vyznačuje dobrou mechanickou odolností a vysokou odolností proti vodě. Odolává olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Řada Izoban má test na protiskluzné vlastnosti za sucha i za mokra.

Spotřeba dle výrobce činí 1 kg na 6–8 m² v jedné vrstvě. Závisí však na savosti podkladu. Barva se nanáší štětcem nebo válečkem. Výhodou je i snadná opravitelnost jednoduchým přetřením.

Výhody: s barvou se dobře pracuje, dobré krytí

Nevýhody: spotřeba, nutné dbát na připravenost podkladu

Cena: 848 Kč

back to menu ↑

Recenze Barvy a laky Hostivař Betex 2v1 na beton S2131 110 šedý 5 kg

Nátěr je určen pro vnitřní i venkovní použití. Tato barva je konkrétně navržena pro aplikaci na podlahy sklepů, garáží, teras, balkónů, zídky, sloupky a jiné betonové či minerální povrchy.

Vrstva odolává vlhkosti, je velmi dobře mechanicky odolná a vykazuje i zvýšenou chemickou odolnost. Částečně je přípravek odolný vůči některým rozpouštědlům a chemikáliím jako nafta, motorový olej, kyselina sírová. Barva Betex má atest protiskluznosti a je omyvatelná.

Vydatnost výrobce deklaruje 1 kg na 7-8m² na jednu vrstvu.Nanášet je ji možno lakovacím válečkem i štětcem.

Výhody: odolná vlhku, barevně stálá

Nevýhody: cena, delší schnutí

Cena: 759 Kč

back to menu ↑

Recenze Detecha Epoxyban RAL7045 5kg šedá

Detecha Epoxyban je expoxidová nátěrová hmota, která je určena pro venkovní i vnitřní použití. Hodí se na beton a podlahy s velmi vysokou mechanickou zátěží. Výrobek má potravinářský atest a atest na protiskluzovost.

Plocha natřená touto barvou odolá působení těžké manipulační techniky i dlouhodobému kontaktu s horkými a mokrými pneumatikami. Stejně tak účinně vzdoruje vodě, ropným produktům a většině běžných chemikálií.

Spotřeba činí 1 kg na 3,5 m² v jedné vrstvě. Epoxyban je použitelný jako litá podlahovina. Lze jej nanášet v libovolně silné vrstvě a při vytvrzování nemění objem.

Výhody: určena pro extrémně náročné podmínky, potravinářský atest

Nevýhody: vysoká cena, vyžaduje kvalitně připravený povrch

Cena: 1 758 Kč

back to menu ↑

Jak vybrat nejlepší zátěžovou barvu na beton

Při výběru konkrétní barvy je nutné se zorientovat v nabídce na trhu. Jednoduché rozdělení sloužící pro výběr vhodné barvy na beton si můžeme vytvořit takto:

Základní dělení na barvy vodou ředitelné a rozpouštědlové

Je nutné si uvědomit, že má-li mít barva vyšší zatížitelnost, měla by to být ta, která je přímo určena k aplikaci na podlahy.

Vybírat můžeme z celé řady dostupných alternativ různých typů barev. V první řadě se lze orientovat dle základního rozdělení produktů na barvy vodou ředitelné alias disperzní a ředitelné rozpouštědly.

Kategorie barev ředitelných rozpouštědly je vnímaná problematicky hlavně z hlediska šetrnosti vůči životnímu prostředí. Závadné mohou být i zdravotně. Tyto barvy navíc zapáchají a schnou až jeden den.

Výhodou tohoto typu barev však na druhou stranu je velmi dobrá přídržnost k podkladu, ale i lepší mechanická i chemická odolnost.

Další dělení barev rozpouštědlových

Kategorii rozpouštědlových barev lze dále členit na další skupiny podle toho, jaké pojivo, tedy základní spojovací látka, je v barvě obsažena. Rozeznáváme tedy barvy syntetické, polyuretanové nebo epoxidové, eventuálně i další skupiny a podskupiny.

Některé barvy mohou být i dvousložkové. Znamená to jednoduše, že si pořídíme dvě malá balení chemikálií a bezprostředně před aplikací je smícháme. Tím vyvoláme chemickou reakci, která způsobí tzv. zasíťování barvy. Výsledný nátěr pak má mimořádně dobrou pevnostní charakteristiku.

Barvy epoxidové versus polyuretanové

Z hlediska odolnosti se jakožto vhodná alternativa pro použití u betonových podlah jeví právě dvousložková epoxidová barva.

Epoxidové barvy jsou například ve srovnání s těmi akrylátovými mnohem více odolné, a to jak vůči mechanické zátěži, ale i zásadám a olejům. Zároveň však jsou drahé. A pozor, vhodné jsou například pro podlahu v garáži, není však možné je použít v exteriéru. Vlivem UV záření u nich dochází ke sprašování.

K mimořádně odolným druhům barev patří dále ty polyuretanové, které jsou zvláště odolné proti chemickým vlivům a UV záření. V namáhavých podmínkách mohou při správné úpravě podkladu vydržet i 15 let.

Zároveň je nezbytné mít na paměti i to, že podmínkou pro kvalitní výsledek je nejen výběr nejlepší zátěžové barvy, ale i její správná aplikace. To znamená, že barvu lze nanášet až na vyzrálý beton, který je čistý a suchý.

Další srovnání

Recenzetesty.cz
Logo