Nejlepší drť pod zámkovou dlažbu

Zámková dlažba je oblíbená především pro svou vysokou odolnost, dlouhou trvanlivost a zajímavý vzhled. Vhodná je ke dláždění parkovacích ploch nebo zahradních cest a dalších míst.

Realizace zámkové dlažby vyžaduje především pečlivou přípravu podloží. Zejména to platí tehdy, bude-li dlažba zatěžována. Podklad se musí kvalitně uhutnit. Jinak nám hrozí, že se může nová dlažba začít propadat.

Doporučuje se výhradně hutnění strojní. Manuální hutnění je mimořádně náročné a zpravidla ne tolik účinné. Vhodnou techniku si lze i zapůjčit, pakliže ji nemáte k dispozici.

První fází budování zámkové dlažby je tedy výkop pro dlažbu samotnou i všechny podkladové vrstvy. Ty se musejí klást v předepsaném pořadí i v příslušných tloušťkách. Složení i výška vrstev se odvíjí od toho, k čemu bude následně zámková dlažba sloužit.

Recenze Štěrk drcené kamenivo frakce 2- 5mm / t

Drcené kamenivo se dodává ve frakci 2 až 5 mm. Tento typ lze použít jakožto finální vrstvu pod zámkovou dlažbu. Cenu výrobce uvádí s DPH i bez DPH, a to vždy za tunu.

Výrobce jako výhodu uvádí především to, že materiál má lepší drenážní vlastnosti než štěrk 0/4 prach. Rovněž tento typ kameniva lze použít jako plnivo do betonu, dále ke spárování dlažebních kostek nebo jako náplň do filtračních jímek apod.

Výhody: dobré drenážní vlastnost, použitelné i jako plnivo do betonu

Nevýhody: dostupnost, žádné recenze konkrétního produktu

Cena: 563 Kč

back to menu ↑

Recenze Štěrk drcené kamenivo frakce 0-32mm / t

Drcené kamenivo je nabízeno ve frakci 0 až 32 mm. Cena je vždy uváděna s DPH i bez DPH, a to opět za tunu.

Tento typ štěrku se dle popisku výrobce může použít zejména k údržbě cest a zpevněných ploch, díky prachové složce se po zhutnění velice dobře utáhne. Rovněž jej lze uplatnit jako střední vrstvu pod zámkovou dlažbu.

Výhody: dobře se utáhne, použitelné jako střední vrstva

Nevýhody: dostupnost, chybí recenze na produkt

Cena: 545 Kč

back to menu ↑

Recenze Kamenivo drcené volně ložené frakce 8/16

Kamenivo drcené je nabízeno jakožto volně ložené, a to ve frakci 8/16. Vzniká drcením a tříděním na příslušné frakce, které následně předurčují i způsob využití. Cenu výrobce standardně uvádí s DPH i bez daně, v tomto případě však za m³.

Nejčastěji nachází tento materiál uplatněn jako podklad pro dlažbu všeho druhu včetně právě dlažby zámkové. Používá se primárně jako podklad pod menší frakci, případně se štěrk v této frakci doporučuje také užít do betonu.

Výhody: příznivá cena, lze se poradit v e-shopu

Nevýhody: nedostupnost, chybí recenze

Cena: 725 Kč

back to menu ↑

Jak vybrat drť pod zámkovou dlažbu

Stěžejní je především výběr optimálního typu materiálu. Jako podsyp pod zámkovou dlažbu se používají v první řadě drcená přírodní kameniva, dále je možné použít štěrk, případně umělé kamenivo keramzit nebo strusku.

Druh materiálu

Nejprve je nutné si ujasnit druhy jednotlivých materiálů. Termínem štěrk označujeme nepevný zrnitý materiál přírodního původu. Sediment nejčastěji je nejčastěji říčního původu. Štěrk vzniká rozrušováním, následným opracováním a transportem pevné horniny.

Podobným materiálem, který je se štěrkem často zaměňován, protože se mu podobá a vyznačuje se i shodnou velikostí, je drť. Rozdíl tkví v tom, že štěrk se získává podobně jako třeba písek, to znamená, že se vytěží v přírodě. Drť se naproti tomu vyrábí mechanicky.

K průmyslové výrobě drti vedl především nedostatek přírodních štěrků. Komerčně vyráběná drť vzniká z horniny a vyznačuje se průměrem zrn v rozmezí 2 až 15 mm. I tento materiál se proto může jednoduše nazývat štěrkem. Pokud se navíc u obchodníka setkáte s termínem šotolina, označuje se tak jednoduše drobný štěrk.

Keramzit je pak umělá alternativa kamene přírodního. Pojmem struska rozumíme hrubozrnný materiál, který vzniká spontánně při vulkanické činnosti nebo jako vedlejší produkt řady termických a spalovacích průmyslových procesů.

Podstatné je vědět hlavně to, že coby podkladová vrstva se nikdy nepoužívají hladké oblázky. Tento materiál patrně budete znát pod lidovým označením kačírek.

Kvůli zaobleným hranám do sebe oblázky nemohou adekvátně zapadnout a nedají se proto kvalitně uhutnit. Primární funkce je proto jiná, kačírek se běžně používá spíše na dekorační účely. Vysypává se třeba na okraje zahradních jezírek.

Frakce

Dále o kvalitní realizaci podkladu pod zámkovou dlažbu rozhoduje frakce materiálu. Udává se ve formě dvou čísel za lomítkem, tedy například ve formátu 4/8 mm, což jednoduše značí danou velikost drti v milimetrech.

Potřebnou frakci je zapotřebí určit podle využití zámkové dlažby. U povrchů s menším zatížením, které budou sloužit například jako chodníky, se lze využít jako základní vrstvu frakci 16/32. Pro příjezdové cesty nebo stání můžeme použít frakci 32/63.

U pochozí dlažby dále stačí pouze vyrovnávací vrstva štěrkopísku s frakcí 4 mm. U dlažby určené do náročnějších podmínek bude nutné aplikovat ještě sypký podklad frakce 16/32 v jedné vrstvě a 4/8 v druhé vrstvě. Zakončíme poté vyrovnávací vrstvou frakce 4 mm.

Hmotnost

Další klíčovou otázkou, se kterou se mnozí stavitelé trápí, je odhadované množství kameniva. Hmotnost závisí vždy na dané frakci. Pro lepší orientaci je možno uvést, že odhadovaná hmotnost 1 m³ štěrku frakce 8-16 mm se může pohybovat kolem 1,6 tuny.

Pro výpočet potřebného množství drceného kameniva je zapotřebí si změřit plochu a výšku vrstvy. Obecně se také doporučuje si koupit nad odhadovanou hmotnost cca 10 % navíc jako rezervu. U štěrku totiž platí, že je nutné zakalkulovat do nákladů na pořízení ještě dopravu, která jednoznačně není v celkovém součtu zanedbatelnou položkou. Kdyby se vám materiálu nedostalo, zbytečně byste tak za dopravu opět dopláceli.

Další srovnání

Recenzetesty.cz
Logo